• Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2

Döner Fırın

Döner Fırın Kategorisi ve İşlevi:

Döner fırın, farklı malzemelere göre çimento fırını, metalurji kimyasal fırını ve kireç fırını olarak bölümlere ayrılabilecek yapı malzemeleri ekipmanları kapsamındadır. Genel olarak, sürekli bir proses içerisinde malzemeleri yüksek bir dereceye getirmek için kullanılmaktadır.Döner Fırın Avantajları ve Faydaları

1. Enerji tasarruflu kalsinasyon kullanımı

2. Toz giderme sistemi, atık gaz ve tozun ustaca tanzimini yapmasını, atık gaz emisyonunun standartları karşılamasını sağlamaktadır.

3. Dağıtım ekipmanları eşsiz bir yapıya ve tek dağıtım miktarına sahiptir.

4. Tek düze rüzgar sağlama fırının iyi durumda kalmasını sağlamaktadır.

5. Fırın durumunda ileri seviyede kontrol, kısa ayarlama süresi.

Döner Fırının Kullanımı

Döner fırın, bir termal ekipman türüdür, çimento, demir dışı metalurji, demir metalurji, refraktör malzeme, kimyasal malzeme, kağıt yapımı alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.