• Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2

O-Sepa Seperatör

Yüksek verimlilik sağlayan siklon separatörler, tanelerin geri kazanımı ile ilgili mekanik separatörlerin düşük verimliliğini iyileştirmek üzere piyasaya sürülmüştür. Döner dağıtım plakası üzerinde beslenen malzeme, sabit emniyet vanaları aracılığıyla teğetsel giriş kanalından çekilen sınıflandırıcı hava akımına dağıtılmaktadır. Separatör besleme yaklaşık 2.5kg besleme/m3 hava akımıdır.  Partikülleri merkezkaç kuvveti ve içeriye doğru hava akımı arasında sınıflandırıcı yatay bir vorteks oluşturmaktadır. İnce fraksiyonlar bir sonraki toplama için gazla ürün olarak yukarıya doğru çıkmakta iken büyük fraksiyonlar düşmekte ve kabın tabanından tahliye edilmektedir. İncelik sadece rotor hızıyla kontrol edilmektedir: hız inceliğini arttırma. Hava akımı ayrı olarak separatör ID fanı tarafından kontrol edilmektedir, etkili malzeme dağılımı, dağılım tablosu, çeperin etrafında tampon plakaları tarafından sağlanmaktadır ve gelen havanın üniform dağılımı, gelen hava kanalı ve emniyet vanalarının tasarımı ile sağlanmaktadır. Rotorun yükseklik/tablo çap oranı, ayırma bölmesindeki işlenme süresini kontrol etmektedir. O-Sepa separatörlerdeki daha sonraki gelişmeler verimliliği değiştirmeden hava akımı hızlarını yaklaşık yüzde otuz oranında azaltmıştır.