• Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2

Flowmetre (Çarpmalı Kantar)

Uygulama Alanı

Kesintisiz akabilen granüler malzeme ve toz malzeme ölçümlerinde son derece etkin bir şekilde çalışan bu cihazlar, çimento, alçı, kalsit gibi değirmenle toz malzeme üreten sistemlerde ayrıştırıcılar gibi geri dönüşüm sisteminden gelen malzeme miktarının ölçümü amacıyla kullanılır. Ayrıca öğütülmüş kömür, uçucu kül, hammadde, gübre gibi pek çok malzemenin ölçümünde de kullanılagelmektedir. Özetle, SC katı madde akış ölçüm cihazları pulvarize materyal ve tane ebadı 30 mm’ye kadar olan parçacıklı malzemeler için aşağıdaki amaçlara yönelik olarak kullanılabilmektedir.

•Toplam miktarı belirlemek.

•Paketleme.

•Akış hızı ve malzeme miktar belirlemeleri.

Standart Donanımlar:

•Çelik levha muhafaza

•Yönlendirme ve ölçüm olukları

•Malzeme haznesi haricinde konumlandırılmış, yük hücresine yük aktarma tertibatı

•Yük hücresi

•Kablo dağıtım kutusu

•PLC Sistemine sahip kontrol panosu

Çalışma Prensibi:

Saptırma kanallı ölçüm sistemi, akış miktarını, reaktif bir güç kullanarak tespit eder. Malzeme yönlendirme kanalıyla düzeltilip, çöktürüldükten sonra eğimli saptırma ve ölçüm kanalına darbe ve şoksuz olarak yönlendirilmiş olur. Ölçüm kanalında dairesel dalga biçiminde yayılan malzemeyle ilişkin reaktif güç yük hücresi tarafından tespit edilir. Daha yüksek doğruluk istendiği takdirde, ölçüm sisteminin kalibrasyonunu gerektiren kontrol tartımları malzeme akışını durdurmaksızın yapılabilmektedir. Bu amaca yönelik olarak malzemenin sisteme tartılmış olarak girmesi gerekmektedir. On-Stream kalibrasyon için gerekli olan besleme silo tartımları da firmamız tarafından temin edilmektedir.

Teknik Özellikler:

Tartım Hassasiyeti: ±%2,0

Besleme hızı aralığı: 1/5

Kapasite: 4 m3/saat - 1250 m3/saat

Standart Tipler: Standart kantar tiplerinin tipik özellikleri ile seçim kriterleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
 


FLOWSUN-X KATI MALZEME AKIŞ ÖLÇÜM CİHAZLARI
 
  FLOWSUN - X 400 FLOWSUN - X 750 FLOWSUN - X 1250
Akış Hızı Max. 400 m3/s Max. 750 m3/s Max. 1250 m3/s
Ağırlık ~170 kg ~255 kg ~410 kg
Ortam Sıcaklığı -30°C - 60°C
Malzeme Sıcaklığı Max. 100°C
Malzeme Tane Yapısı Toz veya Granül (akıcı)
Tane Boyutu Max. 10mm (tek parçacık için 30mm)