• Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2

Dozaj Bant Kantarı

Uygulama Alanı

SCDOS Dozaj Bant Kantarları, hassas tartım ve kontrollü besleme yapmak üzere geliştirilmiş bir sistemdir. Özellikle sürekli proseslerde, toz veya taneli yapıdaki katı malzemelerin, kontrollü olarak beslenmesi ve farklı malzemelerin dozajlanması amacıyla etkin biçimde kullanılmaktadır.

Çimento, demir çelik, alçı, ve kimya endüstrisi gibi, toprak ve maden endüstrisinin değişik dalları ile öğütme tesisi, termik santral gibi katı hammadde kullanan çok farklı alanlarda çok yaygın ve etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Uygulama örneklerinden bazıları aşağıda sıralanmıştır:

•İri taneli, granüler yapıdaki malzemelerin (klinker, alçı, kömür, vb.) beslenmesi.

•Toz ve pudra yapısındaki malzemelerin (uçucu kül, filtre geri dönüşü, öğütülmüş malzeme, vb.) beslenmesi. Bu malzemeler için uygun ön besleme (pre feeder) donanımları kullanılmalıdır.

•Düşük akışkanlığa sahip malzemelerin (kil, marn, kalker, tras, alçı, vb.) beslenmesi

•Çimento değirmenlerinin besleme sistemlerinde

•Hammadde değirmenlerinin besleme sistemlerinde

•Farin besleme sistemlerinde

•Taş ocaklarında kırma eleme tesislerinde ürünün kalibre edilerek ayrıştırılmasında ve besleme sistemlerinde

•Kömür değirmenleri besleme sistemlerinde

•Maden endüstrisinde besleme sistemlerinde

•Petrokok tesislerinde besleme sistemlerinde

•Briket kömür üretimi sistemlerinde

•Farklı özelliklerdeki hammaddelerin istenilen miktarlarda beslenmesi gereken karışım (mixing) sistemlerinde

•Özel yapıdaki tasarımları ile Kimya ve Gıda endüstrisinde

Standart Donanım

Standart yapıdaki SCDOS dozaj bant kantarı aşağıdaki ana bölümlerden meydana gelmektedir.

Mekanik Ana Şase:

Mekanik Ana Şase, her türlü ağır çalışma koşullarından etkilenmeyecek rijit bir yapı tercih edilmiştir. Montaj ve demontaj yapılacak bölümlerde, kaynaklı bağlantı kullanılmamış, tamamen vidalı bağlantı yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Besleme Bunkeri:

Standart besleme bunker yapısı ve ölçüleri belirlenmiştir.

Rulo Grupları:

Standart taşıyıcı rulolar, tartım ruloları ve dönüş rulolarının tamamı, tozdan etkilenmeyecek biçimde hassasiyet derecesi yüksek olacak şekilde dizayn edilmiş ve yataklanmıştır.

Bant ve Belt İndeks:

200ºC’ye kadar sıcaklığa dayanabilen bant kullanılabilmektedir. Bantlar, belt indeks ile otomatik olarak izlenmektedir.

Bant Kaydı:

Bandın kaymasını mekanik olarak engelleyecek geri dönüş rulosu ve mekanizmaları ile bandın kayması durumunda kantarı durduracak bant kaydı switchlerinden oluşur.

Tartım Platformu:

2 adet yük hücresi ve 3 adet rulo grubundan oluşmaktadır.

Tahrik Ünitesi:

AC motor, akuple redüktör ve soğutma fanından oluşan tahrik grubu, tahrik tamburuna direk bağlanmaktadır.

Elektronik Kontrol Ünitesi:

SCDOS için geliştirilen elektronik kontrol ünitesi, kalibrasyon ve ayarların kolayca yapılabilmesi, işletme ve arıza bilgilerine rahat ulaşımı sağlayacak biçimde dizayn edilmiştir. Standart uygulamada, lokal kontrol panosu kullanılmaktadır. Ancak, talep olması halinde, uzaktan kumanda uygulaması için gerekli her türlü altyapı da mevcuttur.

Teknik Özellikler,

Tartım Hassasiyeti: ±%0,5

Besleme hızı aralığı: 1/10

Kapasite: 0,100 ton/saat – 1.000 ton/saat