• Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2
  • Tema 2

Elektrostatik Filtre

Elektrostatik filtre, en basit tanımı ile, yanma sonrası oluşan sıcak gaz içerisindeki tozun tutulmasını sağlayan ekipmandır. Kapalı bir gövde içerisinde teşkil edecek şekilde , sac levhalar yerleştirilmiştir. Çalışma prensibi genel anlamda, baca gazı içerisindeki katı ve sıvı taneciklerin elektrik kuvveti etkisiyle tutularak akış içerisinden ayrılması prensibine dayanır İyonize olmuş kirletici partiküller plakalar tarafından çekilerek yüzeye yapışır. Filtre edilmiş hava %99 oranında kirleticilerden temizlenmiş olarak dışarı atılmaktadır.